Lucas Onderwijs

De Opperd valt onder het bevoegd gezag van Lucas Onderwijs. Lucas Onderwijs is een dynamisch en betrokken onderwijsbestuur. Momenteel vallen zevenenveertig scholen voor basisonderwijs, vier scholen voor speciaal basisonderwijs, drie expertisecentra en drie regio’s voor voortgezet onderwijs met in totaal zesentwintig vestigingen, onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting.

Bezoekadres
Lucas Onderwijs
Saffierhorst 105
2592 GK Den Haag

Contact
Telefoon: 070-3001100
Email: info@lucasonderwijs.nl
Website: www.lucasonderwijs.nl

Contact

Hengelolaan 602
2544 GJ Den Haag

Fotografie door Peter de Ruig       Website ontwerp door Isabel Valstar Grafisch Ontwerp