DE OPPERD_ACHTERGROND 1
DE OPPERD_ACHTERGROND 3
previous arrow
next arrow

School voor
speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een handicap, chronische ziekte of stoornis. Het speciaal onderwijs bestaat uit vier clusters, De Opperd hoort bij cluster vier.

Om in aanmerking te komen voor het speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. De Opperd hoort bij het samenwerkingsverband Haaglanden, welke bestuurd wordt door de SPPOH. In het samenwerkingsverband van de Opperd zijn vier cluster 4 scholen aanwezig: De Opperd, De Blokpoelschool, De Strandwacht en De Eerste Nederlandse Buitenschool.

De Opperd: Een opperd is een term uit de wereld van de binnenvaart. Op het moment dat er een storm opstak zochten boten een veilige plek in de luwte van de storm, om daar te schuilen en eventuele schade aan de boot te herstellen. Deze veilige plek noemde men een Opperd, en ons team streeft er dagelijks naar onze leerlingen precies dat te bieden.

De Opperd is een school waarbinnen planmatig gewerkt wordt aan het zelfregulerend vermogen van de kinderen. Hiertoe maken wij gebruik van het LSCI; een verbale interventiemethode waarbij het de bedoeling is de kinderen meer mogelijkheden te geven om hun eigen gedrag te veranderen en hen inzicht te geven in de motieven de zij nastreven.

Naast het normale curriculum, zoals elke basisschool dat volgt, zijn er bij De Opperd een aantal specifieke activiteiten in het curriculum opgenomen om het spectrum van de kinderen te verbreden. Denk hierbij aan aandacht voor beweging, koken en talentontwikkeling.

De Opperd werkt hard om de kwaliteit van het onderwijs op de school te waarborgen. Daar moeten we een veelheid van wettelijke en inhoudelijke beleidsmaatregelen voor nemen en ontwikkelen. Voor wie geïnteresseerd is in dat totaaloverzicht aan plannen en protocollen verwijzen wij graag naar ons schoolplan. Ons schoolplan is te alle tijden op te vragen bij de directie van de school.

“Daar waar men elkaar ontmoet zijn geen totaal onwetenden
Daar zijn ook geen volmaakte wijzen
Daar zijn slechts mensen die samen proberen
Om meer te leren dan zij al weten.”

Paulo Freire, onderwijshervormer, pedagoog en filosoof (Brazilië, 1921-1997)

Meer informatie

De directie

Manuel Veria

Manuel Veria

directeur

Annemieke Turfboer

Annemieke Turfboer

adjunct-directeur en locatieleider Opperd

Jessica Hendriks

Jessica Hendriks

adjunct-directeur en locatieleider Regenboog

Bianca van Karsen

Bianca van Karsen

algemeen adjunct-directeur

Nick Hoogelander

Nick Hoogelander

adjunct-directeur

Contact

Hengelolaan 602
2544 GJ Den Haag

Fotografie door Peter de Ruig       Website ontwerp door Isabel Valstar Grafisch Ontwerp