Over onze school

Info Cluster 4

Het speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat zij een handicap, chronische ziekte of stoornis hebben. Er is speciaal basisonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en speciaal onderwijs.

Het speciaal onderwijs bestaat uit vier clusters:

 • Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen;
 • Cluster 2: dove, slechthorende kinderen;
 • Cluster 3: verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen;
 • Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemen.

Cluster 3 en 4 vormen met gewone scholen samenwerkingsverbanden. De
samenwerkende scholen maken afspraken over welke leerlingen ze doorverwijzen naar het speciaal onderwijs. Voor deze leerlingen geeft het samenwerkingsverband een document (toelaatbaarheidsverklaring) af. Deze verklaring geeft recht op een plek in het speciaal onderwijs.

De Opperd maakt als cluster 4 –school onderdeel uit van het samenwerkingsverband Haaglanden. De SPPOH (stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden) is het bestuur van ons samenwerkingsverband.

In ons samenwerkingsverband zijn vier cluster 4 scholen:

 • De Opperd
 • De Blokpoelschool
 • De Strandwacht
 • De eerste Nederlandse Buitenschool

Om op een van deze scholen te kunnen komen is als eerste een toelaatbaarheidsverklaring van de SPPOH nodig. Vervolgens zal elke school zelf bepalen of een kind ook op de school plaatsbaar is. Dit is afhankelijk van het feit of er plaats is, maar ook of de gedragsproblematiek passend is binnen het schoolondersteuningsprofiel van de school.

Partners

Op De Opperd werken we samen met een aantal partners. In principe zien wij
iedereen die een bijdrage kan en wil leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen een partner en willen wij daar goed mee samenwerken.

Los van deze partners zijn er een aantal organisaties en instellingen waarmee wij intensiever samen werken. Deze partners zijn:

Rkbs de Regenboog

Rkbs De Regenboog is een reguliere basisschool in Laakkwartier. Het is een grote binnenstadsschool met een breed en verdiept zorgprofiel. De Opperd en rkbs De Regenboog zijn in 2015 een intensieve samenwerking aangegaan. Beide scholen delen onder andere een directie en een zorgteam. De samenwerking heeft al geleid tot het opzetten en uitvoeren van symbiosetrajecten (individueel en groepsgewijs) en het delen van expertise voor beide teams. De samenwerking met een reguliere basisschool biedt kansen voor onze leerlingen. We zijn blij een reguliere basisschool als onze belangrijkste partner te hebben.

www.rkbsderegenboogdenhaag.nl

De SPPOH

De Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden is het bestuur van het samenwerkingsverband waar De Opperd deel van uitmaakt. De SPPOH is de organisatie die onder andere de toelaatbaarheidsverklaringen afgeeft voor leerlingen die geplaatst worden op De Opperd. De SPPOH denkt mee en bewaakt de zorg voor leerlingen in Haaglanden. U kunt alle informatie vinden via hun website: www.sppoh.nl

Expertise Centrum Het Talentenhuis

Met deze organisatie organiseren wij het begeleid buitenspel. Daarnaast organiseren wij een aantal maal per jaar workshops voor leerlingen in het kader van talentontwikkeling. Het Talentenhuis is al meerdere jaren partner van rkbs De Regenboog. De Opperd en rkbs De Regenboog trekken samen op met een aantal van de projecten die Het Talentenhuis ontwikkelt in het kader van talentontwikkeling bij kinderen.

www.hettalentenhuis.nl

De Waag

De Waag is het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland. Voor leerlingen waarbij specialistische hulp geïndiceerd is, passend binnen de expertise van De Waag, wordt net als door de opvoedpoli een therapiegroep op de school vormgegeven. www.dewaagnederland.nl

De zorgboerderij Zoetermeer

Voor sommige van onze leerlingen blijkt school toch even te ingewikkeld te zijn. Wij zijn heel blij dat de zorgboerderij in Zoetermeer voor een groot deel van deze leerlingen een goede en veilige plek is om (weer) sterk en in hun kracht te komen zodat zij weer naar school te kunnen gaan.

www.zorgboerderijzoetermeer.nl

De Buitenwereld

De Buitenwereld biedt gespecialiseerde (groeps)begeleiding voor kinderen met een (vermoeden van) psychiatrische stoornis. De Opperd maakt met enige regelmaat gebruik van zogenaamde “shadows” (individuele leerlingbegeleiding) voor leerlingen die dat nodig hebben en die daarvoor in aanmerking komen.

www.debuitenwereld.net

Lucas Onderwijs

De Opperd valt onder het bevoegd gezag van Lucas Onderwijs. Lucas Onderwijs is een dynamisch en betrokken onderwijsbestuur. Momenteel vallen zevenenveertig scholen voor basisonderwijs, vier scholen voor speciaal basisonderwijs, drie expertisecentra en drie regio’s voor voortgezet onderwijs met in totaal zesentwintig vestigingen, onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting.

Bezoekadres
Lucas Onderwijs
Saffierhorst 105
2592 GK Den Haag

Contact
Telefoon: 070-3001100
Email: info@lucasonderwijs.nl
Website: www.lucasonderwijs.nl

Afspraken

In de school hangen posters en banners met daarop de vijf schoolafspraken. Deze afspraken zijn:

 • Wij zijn rustig in de school.
 • Wij houden de school en de spullen netjes.
 • Wij luisteren naar elkaar.
 • Wij lossen problemen samen op.
 • Wij zijn aardig voor elkaar.
 • Wij zijn trots op onze school.

Met deze vijf afspraken willen wij samen met de kinderen onze school vormgeven conform onze visie.

Contact

Hengelolaan 602
2544 GJ Den Haag

Fotografie door Peter de Ruig       Website ontwerp door Isabel Valstar Grafisch Ontwerp