Wat heeft de leerling nodig

Centraal staat de vraag wat de leerling nodig heeft. Onze eerste taak is om heel goed naar de leerling te kijken en te luisteren. Daarnaast moeten wij ook heel goed luisteren naar de ouders/verzorgers en hulpverleners van de leerling. Dit kijken en luisteren moet ons een juist beeld geven van hetgeen de leerling nodig heeft om in ontwikkeling te komen en te blijven. Dit zowel op het gedragsvlak als vooral op het onderwijskundig vlak. Wij zijn immers een school en geen therapeutische instelling.
Ten aanzien van het onderwijskundig deel van ons plan voor de leerling kijken wij goed naar de volgende fasering:

  • Is de leerling benaderbaar?
  • Is de leerling in staat relatie aan te gaan met zijn leerkracht(en) en met zijn
    groepsgenoten?
  • Is de leerling leerbereid?
  • Is de leerling leergericht?

In het Ontwikkelingsperspectief beschrijven we het pedagogisch en didactisch plan van de leerling. Dat plan wordt twee keer per jaar met de ouders/verzorgers besproken. Ouders wordt gevraagd of zij kunnen instemmen met het plan zoals wij dat beschreven hebben in het OPP.

Contact

Hengelolaan 602
2544 GJ Den Haag

Fotografie door Peter de Ruig       Website ontwerp door Isabel Valstar Grafisch Ontwerp