LSCI en RAP

Waar het onze pedagogische aanpak betreft hebben wij R.A.P (Response Ability Pathways) en L.S.C.I (Life Space Crisis Intervention) als de belangrijkste bouwstenen omarmd.

RAP heeft een grote verwantschap met het gedachtengoed van prof. Luc Stevens: relatie-competentie en autonomie. RAP gaat uit van de Amerikaanse begrippen: Generosity, Belonging, Mastery en Independence.
RAP staat voor Response Ability Pathways. Hierbij gaat het om herstel vanuit
verbondenheid en op basis van respect. Het idee is niet: laat de kinderen maar gaan, ze ontwikkelen zich wel en opvoeders vervullen hun behoeften. Het einddoel is dat jongeren leren verantwoordelijkheid te nemen en een gezonde ontwikkeling doormaken. Dat bereik je via verbondenheid, relaties en het zien van de behoeften van kinderen om zich gezond te ontwikkelen.

LSCI is een verbale therapeutische interventiemethode die ingezet wordt om
leerlingen meer zelfregulatie te laten ontwikkelen. Dit gebeurt door hen meer inzicht te geven in hetgeen hen beweegt, wat zij doen en hoe zij beter hun doelen kunnen bereiken. LSCI past goed bij onze basis pedagogische visie zoals verwoord binnen R.A.P.

Voor meer informatie kunt u de school benaderen of even spieken op: www.lsci.nl

Contact

Hengelolaan 602
2544 GJ Den Haag

Fotografie door Peter de Ruig       Website ontwerp door Isabel Valstar Grafisch Ontwerp