Extra activiteiten

De Opperd volgt het normale curriculum zoals elke basisschool dat volgt. Dus ook bij ons veel aandacht voor taal, lezen, rekenen en wereld oriënterende vakken. Daarnaast zijn er een aantal specifieke activiteiten in het curriculum van De Opperd opgenomen.

Contact

Hengelolaan 602
2544 GJ Den Haag

Fotografie door Peter de Ruig       Website ontwerp door Isabel Valstar Grafisch Ontwerp