Hoe werkt het?

Het zijn de ouders/verzorgers van het kind die hun kind bij onze school aanmelden. Hiervoor maken de ouders eerst een afspraak om zich op de hoogte te stellen over het reilen en zeilen op De Opperd. Na die informatieve bijeenkomst wordt samen met de locatieleider bekeken of aanmelden op De Opperd kansrijk is.

Om aan te melden is het nodig dat het kind een toelaatbaarheidsverklaring cluster 4 heeft, of dat de procedure reeds gestart is en dat de waarschijnlijkheid van het verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklaring groot is.

Wij gaan daarna bezien of de problematiek en de ondersteuningsbehoeften van het kind passen binnen een groep van De Opperd. Indien dit het geval is zullen wij tot plaatsing overgaan. Indien wij de problematiek van het kind en de daaraan gekoppelde ondersteuningsbehoeften niet kunnen plaatsen in een groep op De Opperd, zullen wij een kind geen plek kunnen geven. Bij het onderzoeken van de problematiek en de daaraan gekoppelde ondersteuningsbehoeften zal het groeidocument van de stamschool uitgangspunt zijn. Daarnaast kunnen gesprekken met de ouders en de schoolmaatschappelijk werker, psycholoog of een ander lid van de school ondersteuningscommissie wenselijk zijn. In sommige situaties zullen wij het kind ook op de stamschool observeren.

Contact

Hengelolaan 602
2544 GJ Den Haag

Fotografie door Peter de Ruig       Website ontwerp door Isabel Valstar Grafisch Ontwerp