Partners

Op De Opperd werken we samen met een aantal partners. In principe zien wij
iedereen die een bijdrage kan en wil leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen een partner en willen wij daar goed mee samenwerken.

Los van deze partners zijn er een aantal organisaties en instellingen waarmee wij intensiever samen werken. Deze partners zijn:

Rkbs de Regenboog

Rkbs De Regenboog is een reguliere basisschool in Laakkwartier. Het is een grote binnenstadsschool met een breed en verdiept zorgprofiel. De Opperd en rkbs De Regenboog zijn in 2015 een intensieve samenwerking aangegaan. Beide scholen delen onder andere een directie en een zorgteam. De samenwerking heeft al geleid tot het opzetten en uitvoeren van symbiosetrajecten (individueel en groepsgewijs) en het delen van expertise voor beide teams. De samenwerking met een reguliere basisschool biedt kansen voor onze leerlingen. We zijn blij een reguliere basisschool als onze belangrijkste partner te hebben.

www.rkbsderegenboogdenhaag.nl

De SPPOH

De Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden is het bestuur van het samenwerkingsverband waar De Opperd deel van uitmaakt. De SPPOH is de organisatie die onder andere de toelaatbaarheidsverklaringen afgeeft voor leerlingen die geplaatst worden op De Opperd. De SPPOH denkt mee en bewaakt de zorg voor leerlingen in Haaglanden. U kunt alle informatie vinden via hun website: www.sppoh.nl

Expertise Centrum Het Talentenhuis

Met deze organisatie organiseren wij het begeleid buitenspel. Daarnaast organiseren wij een aantal maal per jaar workshops voor leerlingen in het kader van talentontwikkeling. Het Talentenhuis is al meerdere jaren partner van rkbs De Regenboog. De Opperd en rkbs De Regenboog trekken samen op met een aantal van de projecten die Het Talentenhuis ontwikkelt in het kader van talentontwikkeling bij kinderen.

www.hettalentenhuis.nl

De Waag

De Waag is het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland. Voor leerlingen waarbij specialistische hulp geïndiceerd is, passend binnen de expertise van De Waag, wordt net als door de opvoedpoli een therapiegroep op de school vormgegeven. www.dewaagnederland.nl

De zorgboerderij Zoetermeer

Voor sommige van onze leerlingen blijkt school toch even te ingewikkeld te zijn. Wij zijn heel blij dat de zorgboerderij in Zoetermeer voor een groot deel van deze leerlingen een goede en veilige plek is om (weer) sterk en in hun kracht te komen zodat zij weer naar school te kunnen gaan.

www.zorgboerderijzoetermeer.nl

De Buitenwereld

De Buitenwereld biedt gespecialiseerde (groeps)begeleiding voor kinderen met een (vermoeden van) psychiatrische stoornis. De Opperd maakt met enige regelmaat gebruik van zogenaamde “shadows” (individuele leerlingbegeleiding) voor leerlingen die dat nodig hebben en die daarvoor in aanmerking komen.

www.debuitenwereld.net

Contact

Hengelolaan 602
2544 GJ Den Haag

Fotografie door Peter de Ruig       Website ontwerp door Isabel Valstar Grafisch Ontwerp