Info Cluster 4

Het speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat zij een handicap, chronische ziekte of stoornis hebben. Er is speciaal basisonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en speciaal onderwijs.

Het speciaal onderwijs bestaat uit vier clusters:

  • Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen;
  • Cluster 2: dove, slechthorende kinderen;
  • Cluster 3: verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen;
  • Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemen.

Cluster 3 en 4 vormen met gewone scholen samenwerkingsverbanden. De
samenwerkende scholen maken afspraken over welke leerlingen ze doorverwijzen naar het speciaal onderwijs. Voor deze leerlingen geeft het samenwerkingsverband een document (toelaatbaarheidsverklaring) af. Deze verklaring geeft recht op een plek in het speciaal onderwijs.

De Opperd maakt als cluster 4 –school onderdeel uit van het samenwerkingsverband Haaglanden. De SPPOH (stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden) is het bestuur van ons samenwerkingsverband.

In ons samenwerkingsverband zijn vier cluster 4 scholen:

  • De Opperd
  • De Blokpoelschool
  • De Strandwacht
  • De eerste Nederlandse Buitenschool

Om op een van deze scholen te kunnen komen is als eerste een toelaatbaarheidsverklaring van de SPPOH nodig. Vervolgens zal elke school zelf bepalen of een kind ook op de school plaatsbaar is. Dit is afhankelijk van het feit of er plaats is, maar ook of de gedragsproblematiek passend is binnen het schoolondersteuningsprofiel van de school.

Contact

Hengelolaan 602
2544 GJ Den Haag

Fotografie door Peter de Ruig       Website ontwerp door Isabel Valstar Grafisch Ontwerp